Japan (A)Unused,NV63-SV,3P,15A,30mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาขาย 2,950.00 ฿ ราคาปกติ 9,210.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.067-192

2015年3月製


ภาษาไทย th