Japan (A)Unused,NV50-FAU,3P 15A 30mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาขาย 2,010.00 ฿ ราคาปกติ 6,270.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.080-094

2016年9月製


ภาษาไทย th