AJ65SBTB1-8T CC-Link รีโมต I / O ยูนิต เอาต์พุต 8 จุด ประเภทขั้วต่อเทอร์มินัล ,MITSUBISHI

ราคาปกติ 2,090.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-687

AJ65SBTB1-8T CC-Link remote I / O unit 8 points of output terminal block type - ,MITSUBISHI

ไม่มีกล่องสินค้า


ภาษาไทย th