SGMPS-08ACA61-E 750W,Yaskawa

ราคาปกติ 3,520.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

131-940 มือสอง★

ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ยังไม่ผ่านการตรวจเช็คสภาพ ไม่มีกุญแจ

▲ มีรอยจากการติดตั้ง ①

▲ เพลาเสื่อมสภาพ ②

▲ มีคราบและรอยขีดข่วนตามระยะเวลาการใช้งาน

▲ ผลิตในปี 2011


ภาษาไทย th