A1SX10 ERNT-ASQTXY10 A1SX10(EU)⇒QX10 สเปค 5VDC 0 05A, MITSUBISHI

Regular price 2,090.00 ฿

Tax included. Shipping calculated at checkout.
1

Product No.  66-000-150

A1SX10 ERNT-ASQTXY10 A1SX10(EU)⇒QX10 5VDC 0 05A

ปีผลิตที่ตัวกล่องไม่ตรงกับสินค้า มีรอยขีดเขียนและรอยเปื้อนบนกล่องเล็กน้อย

ปีที่ผลิต 2000/02


English en